פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


Atendimento Geral

Atendimento Geral

Dominios

Registo e Gedstão de Dominios

Servidores

Gestão e Suporte Técnico a Servidores

Alojamentos

Gestão e Suporte Técnico a Alojamentos

Certificados SSL

Gestão e Suporte Técnico a Certificados SSL

Web Sites e Lojas Online

Suporte a Web Sites e Lojas Online